Publicada no DOG a Orde do 30 de decembro de 2014, que establece subvencións dirixidas a M.V.M.C. para a prevención de incedios

A Consellería de Medio Rural e do Mar publica a martes 20 de xaneiro no DOG, as bases que recollen a regulación das subvencións dirixidas a Montes Veciñais en Man Común, a realizar actividades preventivas que reflexa a lexislación galega en materia de prevención de incendios forestais.

Para mais información:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150120/AnuncioG0165-020115-000...

Subvencionado por: