CURSO GRATUÍTO: Estratexias de Márketing e vendas para a comercialización de produtos forestais sostibles

Dirixido á industria forestal de 1ª, 2ª e 3ª transformación, consultoras, arquitectos e deseñadores, enxeñeiros forestais e de montes, gráficas,...

A Estratexia de comunicación para facerse visible nun mercado global é imprescindible, polo que adquirir coñecementos sobre diferentes medios e formas de comunicación axuda a mostrarnos como entidade responsable e comprometida co medio ambiente, adquirir un liderado e unha vantaxe competitiva fronte ao resto dos provedores da cadea de valor, acceder a novos clientes,...

Gustaríanos contar coa súa presenza, e agradecemos a súa participación e a das persoas as que traslade esta invitación pregándolle que confirme os asistentes na seguinte ligazón:

LIGAZÓN CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA

Acción gratuíta, financiada pola Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) e o PEFC Galicia. Colabora a Fundación Empresa Universidade Galega (FEUGA). Prazas limitadas

Subvencionado por: