Procedimiento empresas

A auditoría é realizada por unha entidade de certificación acreditada e independente do Sistema PEFC. Este auditor será quen verifique a orixe da madeira utilizada e o seu posterior paso polas industrias da transformación.

Procedemento empresas

Subvencionado por: