Conferencias Ministeriais para Protección Bosques de Europa

Existen diferentes organismos que establecen os criterios de xestión sotible. O concepto de Xestión Forestal Sostible en Europa vense desenvolvendo a través de sucesivas Conferencias Ministeriais onde participaron representantes de países europeos, a Unión Europea e numerosas organizacións internacionais. Estas conferencias ten por obxecto promover a cooperación interestatal en materia de manexo sostible e conservación dos bosques de Europa.

  Primeira Conferencia Ministerial de Estrasburgo. 1990

  Segunda Conferencia Ministerial de Helsinki. 1993

  Terceira Conferencia Ministerial de Lisboa. 1998

  Cuarta Conferencia Ministerial de Viena. 2003

  Quinta Conferencia Ministerial de Varsovia. 2007

Subvencionado por: