Normas UNE

PEFC España acordou promover a Normalización dá xestión forestal sostible (XFS) española utilizando os criterios e os indicadores europeos, adaptando os segundos ás características dos montes españois, e subscribiu para iso no ano 1999, un acordo de colaboración con AENOR que é a entidade encargada polo Real Decreto 2200/1.995 da Normalización Española.

No ano 2000, constituíuse o Comité Técnico de Normalización da XFS Española, CTN 162 coa participación de representantes de asociacións de propietarios privados e públicos, de empresas forestais, industriais e comerciais da madeira, por colexios profesionais, universidades, centros de investigación públicos e privados, sindicatos e asociacións de consumidores, etc. En resumo, procurouse lograr a maior participación posible de asociacións e entidades interesadas nos montes. 

Nun minucioso proceso público, dirixido por AENOR, elaboráronse finalmente cinco Propostas de Normas, que os Órganos de Goberno de AENOR aprobaron en xuño de 2001, e editáronse co que adquiriron o carácter de Normas UNE.

No ano 2007, tras o traballo de revisión e actualización das Normas realizado polo CTN 162, publicáronse as novas Normas UNE de XFS, que serán de aplicación para os  montes que queiran certificarse co Sistema PEFC en España.

  • 162001     "Xestión Forestal Sostible. vocabulario, terminoloxía e definicións"
  • 162002-1  "Xestión Forestal Sostible. Criterios e Indicadores. Parte 1: Xenéricos para a Unidade de Xestión."
  • 162002-2  "Xestión Forestal Sostible. Criterios e Indicadores. Parte 2: Complementarios para a avaliación a escala rexional."
  • 162003    "Xestión Forestal Sostible. Criterios de cualificación de auditores forestais."
  • 162004    "xestión Forestal sostible. Criterios de cualificación das entidades de certificación."

A Normas poden adquirirse nas oficinas de AENOR e a través de PEFC España.

Subvencionado por: