Xestión Forestal Sostible

Administración e uso dos bosques e dos montes de maneira e en tal medida que manteñan a súa biodiversidade, produtividade, capacidade de rexeneración, vitalidade e o seu potencial de cumprir, agora e no futuro, funcións ecolóxicas, económicas e sociais relevantes, a escala local, nacional e global, sen lles causar dano a outros ecosistemas (Conferencia Ministerial Helsinki, 1993).

Subvencionado por: