Funcións Ecolóxicas

  • A conservación dos bosques incide directamente sobre a flora e a fauna silvestres e é soporte da biodiversidade.
  • O bosque contribúe á conservación dos solos e regula o ciclo hidrolóxico.
  • Os bosques fixan CO2, contribuíndo á mitigación do efecto invernadoiro. Os produtos elaborados con madeira (mobles, solos, paredes, marcos, etc.) manteñen o efecto de “almacenamento do Carbono” durante toda a súa vida útil, polo que se converten nuns excelente aliados para loitar contra o cambio climático.
  • A Madeira é a materia prima máis ecolóxica: é un produto natural, renovable, reciclable e produce refugallos biodegradables.
  • A Madeira é menos intensiva en consumo de enerxía nos seus procesos de transformación fronte a outros materiais como o aceiro, o aluminio, os plásticos, o cemento, etc.

>> Voltar á páxina de funcións e beneficios dos bosques

Subvencionado por: