Principios guía

 • Voluntario
 • Respetar políticas internacionais e nacionais, basearse en declaracións, convenios, regulacións e principios.
 • Establecer mecanismos de comparación de normas.
 • Manter competitividade.
 • Proceso que sexa:
  • Transparente
  • Crible
  • Responsable
  • Non discriminatorio
  • Accesible a todos
  • Custos efectivos
Subvencionado por: