CIFRAS

en Galicia

Máis de 33.000 propietarios e xestores forestais galegos están comprometidos cunha xestión forestal sostible. A propiedade pública e privada súmanse á PEFC superando as 260.000 ha certificadas en Galicia.

Galicia é a comunidade líder en número de empresas comprometidas co uso de produtos forestais con garantía de sostibilidade e achéganos ao consumidor final a través da súa cadea de custodia PEFC garantindo a súa orixe. Máis do 30% das empresas certificadas en España son galegas.

PEFC Galicia

0+

propietarios e xestores forestais

COMPROMETIDOS

0+

Hectáreas de monte

CERTIFICADAS

0+

Empresas con CdC PEFC

SON GALEGAS

CIFRAS

A nivel nacional, superamos os 2 millóns de hectáreas con garantía de cumprimento de criterios de sostibilidade e máis de 1.500 empresas con cadea de custodia PEFC. Contamos con serradoiros e rematantes, madeira e construcción, gráficas, pasta e papel, tecido non tecido, almacenistas, fabricantes de achas, pellets e enerxía, cortiza, resinas e produtos non madeireiros.

PEFC España

0+

propietarios e xestores forestais

ADHERIDOS

0+

Hectáreas de monte

BEN XESTIONADAS

0+

Empresas con CdC PEFC

RESPONSABLES

CIFRAS

PEFC conta con máis de 320 millóns de hectáreas de monte certificado, que representa o 65% dos bosques certificados no mundo, e máis de 20.000 empresas que obtiveron a certificación de Cadea de Custodia PEFC, o que demostra o seu compromiso co abastecemento responsable de produtos certificados.

53 membros nacionais e 47 sistemas de certificación nacionais aprobados PEFC.

PEFC no Mundo

0+

propietarios e xestores forestais

INVOLUCRADOS

0+

Hectáreas de monte

ORDENADAS

0+

Empresas con CdC PEFC

RASTREXABLES