Os montes son esenciais para o benestar e unha bioeconomía circular

Úsaos de xeito responsable asegurando a súa sostiblilidade

En PEFC traballamos ao longo de toda a cadea de subministración forestal para promover unha xestión sostible nos montes, garantindo que se xestionan de acordo con esixentes requisitos ambientais, sociais, económicos e éticos.

Certificados
PEFC

Accede á información sobre os titulares de certificados, usuarios de logos PEFC…

Produtos Certificados PEFC

Atopa produtos madeireiros e non madeireiros certificados PEFC.

Xerador de Logos PEFC

Crea e descarga de forma sinxela e automática a túa etiqueta PEFC.

Observa
PEFC

Solicita a licenza de marca PEFC, observa mapas de certificación…

A certificación forestal PEFC conecta ao consumidor coas orixes sostibles dos seus produtos.

Nova revisión do Sistema Español e Normas UNE

Nova revisión do Sistema Español e Normas UNE

Tecendo Sostibilidade

Tecendo Sostibilidade

Descubre con PEFC o monte galego

Descubre con PEFC o monte galego

O coidado da contorna permite o desenvolvemento das poboacións rurais, así como novas formas de lecer relacionadas co goce da natureza.

UN MONTE PEFC, asegura a súa produtividade (madeira, resina, cortiza, cogomelos, esencias, etc,) a longo prazo, xerando emprego e desenvolvemento da contorna rural mellorando as condicións socioeconómicas e culturais.

UN MONTE PEFC, é un hábitat idóneo para a biodiversidade, con valores como a conservación dos chans, a regulación dos ciclos hidrolóxicos, e a riqueza paisaxística, proporcionando lugares de lecer e recreo.

UN MONTE PEFC, contribúe á loita contra o cambio climático pola súa capacidade para actuar como sumidoiro de carbono. O CO2 permanecerá fixado nos produtos derivados do monte durante todo o seu ciclo de vida.

SÚMATE AO CAMBIO

A certificación forestal benefícianos a todos:
aos consumidores, aos propietarios, á industria transformadora, aos distribuidores e aos comerciantes

QUE PODES FACER?
Coñece máis sobre nós

Únete aos máis de 33.000 propietarios e xestores forestais galegos PEFC

CERTIFICA O TEU MONTE