Documentación Xeral

Materiais de apoio para informar detalladamente sobre os requisitos e os pasos a seguir para obter a certificación PEFC

Presentacións Webinars

WEBINAR – 15 de outubro 2020

WEBINAR – 06 de novembro 2020

Material Divulgativo

PEFC desenvolve diversos materiais informativos (guías, folletos, carteis e outros folletos) cos que pretende sensibilizar aos propietarios e xestores, empresas, institucións e administracións e aos cidadáns en xeral para promover a xestión forestal sostible e o consumo de produtos de orixe certificado.

VER MÁIS

ATOPA CERTIFICADO PEFC

PEFC mantén bases de datos completas para garantir un fácil acceso á información relevante sobre os titulares de certificados, usuarios de logotipos e etiquetas, produtos certificados, organismos de certificación acreditados e esquemas de certificación nacionais avalados por PEFC.

Ir ao buscador