Historia de PEFC

A creación de PEFC en xuño de 1999, foi un momento decisivo para os propietarios de montes pequenos e familiares en Europa, xa que marcou o inicio do desenvolvemento dun sistema de certificación forestal que que lles permitiría demostrar a práctica dunha xestión forestal sostible, e así, o acceso a mercados esixentes.

PEFC Internacional

PEFC, o Programa para o Recoñecemento de Sistemas de Certificación Forestal, é unha alianza global líder de sistemas nacionais de certificación forestal. Como organización internacional, non gobernamental sen fins de lucro, estamos dedicados a promover a xestión forestal sostible a través da certificación independente de terceiros.

PEFC History