É unha alianza global líder de sistemas nacionais de certificación forestal. Dedicámonos a promover a xestión forestal sostible a través dunha certificación independente de terceiros.

QUE  FACEMOS?

Traballamos ao longo de toda a cadea de subministración forestal para promover unha xestión sostible nos montes, garantindo que se xestionan de acordo con esixentes requisitos ambientais, sociais, económicos e éticos.

Ofrecemos aos propietarios de montes, desde os máis grandes ata os máis pequenos, unha ferramenta para demostrar as súas prácticas responsables, á vez que permitimos que os consumidores e as empresas compren con garantías de orixe.

PEFC GALICIA

A Asociación Galega Promotora da Certificación Forestal, PEFC Galicia, nace no 2003 como unha asociación sen ánimo de lucro da man dun conxunto de entidades galegas representantes de propietarios e xestores forestais, de empresas, institucións do ámbito universitario e científico vinculadas ao sector forestal, colexios e asociacións profesionais, co fin de promover a xestión forestal sostible e a certificación forestal PEFC en Galicia.

SOMOS

Información

SOMOS

Servizo

SOMOS

Xestión

SOMOS

Colaboración

SOMOS

Formación

SOMOS

Compromiso

QUE BUSCAMOS?

  • Promover no ámbito autonómico a xestión e uso dos montes con prácticas responsables e con tal intensidade que manteñan a súa diversidade biolóxica, produtividade, capacidade de rexeneración, vitalidade e o seu potencial de cumprir agora e no futuro funcións ecolóxicas, económicas e sociais, sen ocasionar prexuízos a outros ecosistemas.

  • Promover o coñecemento e aplicación dos criterios e indicadores acordados nas distintas Conferencias Ministeriais de FOREST EUROPE.

  • Promover e difundir o Sistema Español de certificación forestal PEFC en Galicia.

  • O estudo, a conservación, a protección, a promoción e defensa dos recursos naturais, da paisaxe e do medio ambiente en Galicia.

COMO ACTUAMOS?

MEMBROS

CIFRAS EN GALICIA

0+
Propietarios comprometidos coa xestión forestal sostible
0+
Hectáreas de monte galego PEFC
0+
Empresas galegas con CdC PEFC Representando +30% nacional
Ver cifras en España e no mundo

COÑECE

PEFC España

DESCUBRE MAIS

PEFC INTERNACIONAL